สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

NGR Services & Solutions

NGR Services & Solutions
02 กันยายน 2563

Energy Solutions for Industrial ภายใต้การดำเนินงานของสายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ  NGR  นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เหมาะสำหรับลูกค้าก๊าซธรรมชาติกลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง และกลุ่มธุรกิจที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ เพื่อช่วยลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคลิก เพื่อดูรายละเอียดบริการของ NGR