ราคาหุ้น วันที่ 09.04.2564, 16:36

ชื่อหุ้น

PTT

ราคาล่าสุด

39.25

เปลี่ยนแปลง

+0.25/0.64%

ราคาเชื้อเพลิง วันที่ 16.03.2564, 00:01

PTTNGV

13.43

ราคา PTTNGV ย้อนหลัง ราคาน้ำมัน
* เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น (ถ้ามี)
สถานการณ์ราคาน้ำมัน

Highlights/ กิจกรรม

Highlights/ กิจกรรม

ratio ไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้ ความสร้างสรรค์ของคนไทย จะพาเราเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน กลุ่ม ปตท. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการคิดเพื่ออนาคต และทำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อคนไทย

#ไทยสู้ #ปตท #สานพลังใจWeFightTogether
ratio ยิ่งห่วงยิ่งต้องห่าง (พลังบวก) Social D i s t a n c i n g #ยิ่งห่วงยิ่งต้องห่าง

ห่าง……………ครอบครัว
ห่าง……………บ้านเกิด
ห่าง……………คนรัก
ห่าง……………เพื่อน

เพื่อวันข้างหน้า... ที่เราจะได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง

ปตท. พร้อมเป็นกำลังใจ เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
ratio หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท. (บริษัทการค้าพลังงานที่เชื่อมโยงโลก)

บริษัทค้าพลังงานชั้นนำของโลก ที่สร้างความมั่นคง และมั่งคั่งทางพลังงานให้กับประเทศไทย

เกี่ยวกับ ปตท.
ธุรกิจ ปตท.
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สานพลังเพื่อสังคม
ร่วมงานกับเรา

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร

ที่ตั้งสำนักงาน

ธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

People
มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม

Planet
มิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้าง

สมัครงานกับ ปตท.

สื่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารพลังงานและความเคลื่อนไหวองค์กร
Highlight กิจกรรม
รายงานประจำปี
ข่าวความเคลื่อนไหว
ข้อมูลเผยแพร่
เยี่ยมชม ปตท.
ของดรับคณะเยี่ยมชมชั่วคราว
เยี่ยมชม ปตท.