ราคาหุ้น วันที่ 30.05.2567, 16:35

ชื่อหุ้น

PTT

ราคาล่าสุด

33.00

เปลี่ยนแปลง

+0.25/0.76%

ราคาเชื้อเพลิง วันที่ 16.05.2567, 00:01

PTTNGV

18.35

ราคา PTTNGV ย้อนหลัง ราคาน้ำมัน
* เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น (ถ้ามี)
สถานการณ์ราคาน้ำมัน

Highlights/ กิจกรรม

Highlights/ กิจกรรม

ข่าวความเคลื่อนไหว

ดูทั้งหมด

ratio CEO Message ปตท. "แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย" และ "เติบโตในระดับโลก" อย่างยั่งยืน ratio พลังที่ส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน มีสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นในอนาคต ปตท. จึงไม่เคยหยุดจุดพลัง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขของคนไทย เป็น “พลังที่ส่งต่อ สู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน” ของทุกคน ratio 45th PTT Legacy ไม่เคยหยุด เคียงข้างคนไทย ยังจำได้ไหม ว่าเราผ่านอะไรร่วมกันมาบ้าง​ ตั้งแต่วันนั้นที่มีวิกฤต มาจนถึงวันนี้ เราอยู่เคียงข้างคนไทย และ พร้อมที่จะพาคนไทยไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และ อนาคตที่ยั่งยืน​ เพราะทุกคนคือพลัง ที่ทำให้เราจุดประกายในทุกๆวันมาตลอด 45 ปี​
เกี่ยวกับ ปตท.
ธุรกิจ ปตท.
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สานพลังเพื่อสังคม
ร่วมงานกับเรา

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร

ที่ตั้งสำนักงาน

ธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

People
มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม

Planet
มิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้าง

สมัครงานกับ ปตท.

สื่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารพลังงานและความเคลื่อนไหวองค์กร
ข่าวความเคลื่อนไหว
Highlight กิจกรรม
รายงานประจำปี
ข้อมูลเผยแพร่
เยี่ยมชม ปตท.