สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36: โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36: โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต
24 มีนาคม 2564
ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 หัวข้อการประกวด “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต” มาร่วมเป็นหนึ่งในพลังไทยในการสะท้อนมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกปัจจุบัน และนำเสนอแนวคิดการใช้นวัตกรรมทั้งด้านพลังงาน เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกันก้าวข้ามวิกฤตในปัจจุบัน สรรค์สร้างอนาคตข้างหน้าไปด้วยกันผ่านผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

เงื่อนไขของการส่งผลงานเข้าประกวด  ดังนี้

1. สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16- 22 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.-16.00 น. ได้ที่
  • ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 09 7242 9333
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โทร. 0 7431 7619
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3810 2222 ต่อ 2510
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4320 2396
  • หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5321 8280
2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (กรุณาส่งด้วย EMS เท่านั้น)

ส่งถึง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โดยผลงานต้องส่งถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เท่านั้น****เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของเยาวชน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในขั้นตอนของการส่งผลงานประกวดทั้งสถานที่หลักและการส่งผลงานทางไปรษณีย์   ปตท. จึงเห็นควร เลื่อนการส่งผลงานเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม ****

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่