สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

ประกาศผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 หัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต”

ประกาศผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 หัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต”
14 ตุลาคม 2564     ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต” ขึ้น โดยแบ่งผู้เข้าประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่เข้าประกวด จำนวน 453 ชิ้น จากจำนวนศิลปิน ที่ส่งผลงาน จำนวน 403 คน โดยมีผลการตัดสินให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 4 รางวัล รางวัลดีเด่น จำนวน 20 รางวัล และมีผลงานที่ได้ร่วมแสดง จำนวน 99 ผลงานคลิก เพื่อดูไฟล์ประกาศผลการตัดสินฯ