สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 หัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน”

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 หัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน”
06 พฤษภาคม 2565

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน” เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ผ่านผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรม ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2565 และส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2565

รายละเอียดและใบสมัคร คลิก