สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

บันทึกเรื่องราว "ลมหายใจเดียวกัน"

บันทึกเรื่องราว "ลมหายใจเดียวกัน"
17 ตุลาคม 2565
ปตท. ตั้งใจเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ด้วยคำ 'ขอบคุณ'

          ขอขอบคุณบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 10 แห่ง ที่ผนึกกำลังกันอย่างเข้นแข็ง หวังช่วยเหลือประเทศไทยจากวิกฤตในครั้งนี้ ขอบคุณพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายทางการแพทย์ที่ช่วยผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จ รวมถึงพนักงาน ปตท. ที่ให้ความร่วมมือในโครงการอย่างเต็มใจ แม้จะไม่ใช่หน้าที่หลักของตนเอง ตลอดจนจิตอาสาทุกท่าน ทุกหน้างาน ที่เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด และที่สำคัญคือ ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ย่อท้อมาตั้งแต่จุดเริ่มต้น

          โครงการ 'ลมหายใจเดียวกัน' จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากทุกภาคส่วนเหล่านี้ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่จะไม่สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ถ้าไร้ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยด้วยกัน

          หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงบันทึกเรื่องราวของ ปตท. และพันธมิตรในการร่วมมือกันฝ่าวิกฤตเพื่อประเทศ หรือเป็นการถอดบทเรียนครั้งสำคัญเพื่อเป็นแนวทางการจัดการในอนาคตเพียงเท่านั้น หากแต่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเหล่าดอกไม้ที่เบ่งบานในวันที่มืดมิด และเรื่องราวของกลุ่มคนเบื้องหลังที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความหวังในการทำสิ่งเล็กๆ อันแสนยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและเห็นผลได้จริง

อ่านหนังสือ คลิก
ชม MV ลมหายใจเดียวกัน คลิก