สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

ปตท. จุดพลังไทย จากยุคบุกเบิกสู่อนาคต

ปตท. จุดพลังไทย จากยุคบุกเบิกสู่อนาคต
15 ธันวาคม 2566

          พลังที่ถูกจุดขึ้นเมื่อ 45 ปีที่ผ่านมา และส่งต่อมาจนถึงวันนี้ ปตท. ยังคงโชติช่วงชัชวาล รุ่งโรจน์สดใส และกลายเป็นพลังแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนทุกชีวิตตลอดไป

          “ปตท.จุดพลังไทย - จากยุคบุกเบิก ขับเคลื่อนสู่อนาคต” หนังสือรวบรวมเรื่องราว และภารกิจของ ปตท. เส้นทางจากจุดเริ่มต้นสู่องค์กรที่แข็งแรงในวันนี้ พร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษถ่ายทอดเรื่องราวจาก จาก 10 ผู้นำ ปตท. ผู้วางรากฐานความมั่นคงให้องค์กรและประเทศ ตลอด 45 ปี

อ่านหนังสือ คลิก