สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท. PTT Art Awards ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567

ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท. PTT Art Awards ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567
16 กุมภาพันธ์ 2567
เริ่มแล้ว!
กับงานประกวดศิลปกรรม ปตท. PTT Art Awards ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567 

ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ดิจิทัลอาร์ต 2 มิติ และทัศนศิลป์อื่น ๆ ในหัวข้อ “พลังที่ส่งต่อ”
เปิดรับผลงาน 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี
2. กลุ่มเยาวชนอายุ 9 - 13 ปี
3. กลุ่มเยาวชนอายุ 14 - 18 ปี
4. กลุ่มประชาชนทั่วไป

กำหนดส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2567
PTT Art Awards ... พลัง..ที่ส่งต่อ เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของทุกคน นำมาเติมเต็มชีวิต สร้างสรรค์สังคม และร่วมกันพัฒนาและนำพาประเทศไทยก้าวสู่อนาคตข้างหน้าอย่างมั่นใจ