สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Highlights / กิจกรรม

ขอเชิญชวนดาวน์โหลด FONT PTT 45 Pride ใช้ฟรีไม่มีวันหมดอายุ!

ขอเชิญชวนดาวน์โหลด FONT PTT 45 Pride ใช้ฟรีไม่มีวันหมดอายุ!
21 มีนาคม 2567
          ปตท. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมดาวน์โหลด Font “PTT 45 Pride” เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลและในเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่ใช่การแสวงหากำไรจากตัวฟอนต์โดยตรง (เช่น การขายฟอนต์) ตามแนวทางการดำเนินงานงานของ ปตท. ที่มุ่ง “จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต” “Ignite Life Potential” สร้างการเติบโตทางธุรกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด คลิก