สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

เปิดโลกอีกใบที่เรียกว่า ”Metaverse” ชีวิตแบบใหม่ที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

เปิดโลกอีกใบที่เรียกว่า ”Metaverse” ชีวิตแบบใหม่ที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

เปิดโลกอีกใบที่เรียกว่า ”Metaverse” ชีวิตแบบใหม่ที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

เพื่อน ๆ รู้ไหมครับว่า โลก Metaverse จริง ๆ แล้วคืออะไร ? 

Metaverse คือโลกอีกใบที่เป็นโลกเสมือนจริง ที่เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไปสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงช้อปปิ้งได้ โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้าน ซึ่ง Metaverse จะสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริง ผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จนกลายเป็น "ชุมชนโลกเสมือนจริง" ที่สามารถผสานวัตถุรอบตัว และสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) เข้ามาช่วยให้เราได้สัมผัสผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แว่นตา VR เพื่อจำลองการรับรู้ การมองเห็น และการได้ยินเสียงนั่นเอง


โลกเสมือน Metaverse มีประโยชน์ และสำคัญเหมือนกับโลกแห่งความจริง!!

เพราะสามารถนำไปสู่การพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก Metaverse ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น

 
การแพทย์ : เข้าไปช่วยในเรื่องการผ่าตัดทางไกล การจำลองการผ่าตัดเสมือนจริง

การท่องเที่ยว : สามารถนำใช้ในการจำลองท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์เปิดโลกการเรียนรู้ได้

ธุรกิจออนไลน์ : เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ หรือจำลองใช้สินค้าโดยไม่ต้องไปที่ร้านค้า

อุตสาหกรรม หรือ นวัตกรรม ใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์ ออกคำสั่งทางไกลในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

เพื่อน ๆ เริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับ ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตอันใกล้ที่หลายคนรอสัมผัส และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแบบใหม่นี้แน่นอนครับ 

เพื่อน ๆ ลองคิดกันเล่น ๆ ว่าถ้าอนาคตเราสามารถท่องโลกข้ามไปอีกทวีปได้ผ่าน Metaverse เพียงแค่สวมแว่นตาพร้อมสัมผัสบรรยากาศตรงหน้าได้จริงจะสนุกแค่ไหน