สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

คำศัพท์สิ่งแวดล้อมใครว่าไม่สำคัญ ?

คำศัพท์สิ่งแวดล้อมใครว่าไม่สำคัญ ?

คำศัพท์สิ่งแวดล้อมใครว่าไม่สำคัญ? 
หากจะพูดถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่จริง ๆ แล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก ๆ เลยหละครับ ทั้งฝุ่น PM 2.5, ภาวะน้ำท่วม-น้ำแล้ง เป็นต้น

บางครั้งเพื่อน ๆ อาจจะเห็น หรือได้ยินมา แต่ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วนั้นคำพวกนี้แปลว่าอะไร?
วันนี้ก๊อดจิจะยกตัวอย่างคำศัพท์ที่เราเจอกันบ่อย ๆ ตามก๊อดจิมาดูเลยครับ!

คลังศัพท์สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 
-Particulate Matter (PM) : อนุภาคของสสาร หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
-Climate Change : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-Carbon Footprint : การวัดปริมาณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามรายทางของกระบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต จัดจำหน่าย บริโภค จนถึงกำจัดซาก
-Biodegradable : วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ
-Eco-Friendly : สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-Zero Waste : การหมุนเวียนใช้ซ้ำ และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุดจนถึงศูนย์
-Cruelty-Free : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สัตว์ในการทดลอง
-Global Warming : ภาวะโลกร้อน

กลุ่ม ปตท. เองก็มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กลยุทธ์ PTT Group Clean & Green Strategy ผ่านการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะอาด และการพัฒนาธรุกิจใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศไทย