ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อ (ORC)

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อ (ORC)

ที่อยู่

ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระโขนง
555 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
e-mail:1365@pttor.com และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1365 Contact Center ตลอด 24 ชม.