การจัดซื้อจัดจ้าง

แหล่งรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และโอกาสทางธุรกิจกับ ปตท.
เพิ่มเติม

สมัครงานกับ ปตท.

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความ
หลากหลายในการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับประเทศของเรา
งานหลากหลายและท้าทายกำลังรอคุณอยู่
เพิ่มเติม