สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบลดลงจากแนวโน้มการฟื้นตัวของอุปสงค์ในจีน

ราคาน้ำมันดิบลดลงจากแนวโน้มการฟื้นตัวของอุปสงค์ในจีน
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • แนวโน้มการฟื้นตัวของอุปสงค์ในจีน โดยเมือง Guangzhou และ Chongqing ของจีนประกาศผ่อนคลายการควบคุม COVID หลังจากการประท้วงหลายครั้ง โดยเมือง Chongqing อนุญาตให้ผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขกักตัวที่บ้านได้ เช่นเดียวกับการผ่อนปรนการควบคุมในเมือง Guangzhou ในขณะเดียวกัน โรงงาน Foxconn ขนาดใหญ่ที่ผลิต Apple iPhone ในเมือง Zhengzhou ประกาศให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการอย่าง "เป็นปกติ"
  • Wall Street Journal รายงานว่า ตัวแทนของรัฐบาลสหภาพยุโรปกำลังหารือกัน เพื่อกำหนดมาตรการตั้งเพดานราคา (Price cap) น้ำมันดิบรัสเซีย ที่ $60/BBL โดยเสนอให้มีการทบทวนทุก 2 เดือน