สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

04.06.2564
ปตท. ได้รับ 2 รางวัล จากงาน 16th Asian ESG Award 2021 ประกอบด้วย “รางวัล Asian Corporate Director Award” และ “รางวัล Asian’s Icon on ESG” สะท้อนถึงความสำเร็จของ ปตท. ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับกิจการที่ดีระดับสากล