Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

30.10.2563
ปตท. ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรมทางหลวง และกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการสานพลังความร่วมมือ สร้าง “สกายวอล์ค” เชื่อมระบบขนส่งมวลชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย