Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

11.01.2564
กลุ่ม ปตท. โดย ปตท. และ ไออาร์พีซี เร่งเดินหน้าผลักดันธุรกิจ Life Science มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์และด้านสาธารณสุขให้แก่ประเทศ โดยจะร่วมกันศึกษาการผลิตผ้า Melt Blown ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย (PPE) หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น และ Nitrile Butadiene Latex (NBL) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นถุงมือไนไตร หรือถุงมือทางการแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทีย