สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์น้ำมันในจีนฟื้นตัว


โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • รัฐบาลจีนเผยว่าการท่องเที่ยวในช่วงฤดูเดินทางเทศกาลตรุษจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 22 ม.ค. 66 จะคึกคัก โดยฤดูเดินทางมักเริ่มต้นประมาณ 15 วันก่อนตรุษจีน และกินระยะเวลายาวนานถึง 40 วัน โดยคาดว่าปี 66 จะมีการเดินทางท่องเที่ยวกว่า 2 พันล้านเที่ยว เพิ่มขึ้นจากปี 65 เกือบสองเท่า และคิดเป็น 70% ของปี 62 ก่อนเกิด COVID-19
  • วันที่ 9 ม.ค. 66 รัฐบาลจีนประกาศโควตานำเข้าน้ำมันดิบรอบที่ 2 ปี 66 แก่โรงกลั่นอิสระ ปริมาณรวม 111.82 MMT หรือ 816 MMB (โควตารอบ 1 ปี 66 อยู่ที่ 20 MMT หรือ 146 MMB) ทำให้ปัจจุบัน โควตานำเข้ารวมปี 66 อยู่ที่ 131.82 MMT มากกว่าโควตารอบ 1-2 ของปี 65 ซึ่งรวมอยู่ที่ 109.03 MMT ทั้งนี้ โควตานำเข้าน้ำมันดิบในปี 65 ทั้งหมดรวมอยู่ที่ 164.61 MMT (1,202 MMB)
  • Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC) รายงานอินเดียนำเข้าน้ำมันดิบในเดือน พ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 3 MMBD MoM อยู่ที่ 4.6 MMBD สูงสุดในรอบ 4 เดือน