สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐฯ ฟื้นตัว


โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • EIA คาดการณ์อุปสงค์น้ำมันเชื้อเพลิงและ Natural Gas Liquid  (NGL) ของสหรัฐฯ ในปี 2566 อยู่ที่ 20.44 MMBD (+170 KBD YoY) และในปี 2567 อยู่ที่ 20.63 MMBD (+190 KBD YoY)
  • หนังสือพิมพ์ Kommersant ของรัสเซียรายงาน รัสเซียผลิตน้ำมันดิบในปี 2565 อยู่ที่ 10.7 MMBD (+2% YoY) และบริษัทน้ำมันรายใหญ่ Rosneft ผลิตน้ำมันดิบอยู่ที่ 3.57 MMBD (-2% YoY) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียนาย Alexander Novak คาดว่าต้นปี 2566 รัสเซียจะผลิต 5%-7% ลดลง เพื่อตอบโต้การตั้งเพดานราคาน้ำมันของยุโรป
  • ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดประมาณการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) โลกในปี 2566 อยู่ที่ +1.7% YoY ลดลงจากประมาณการณ์ในเดือน มิ.ย. 65 ที่ +3.0% YoY จากธนาคารกลางทั่วโลกปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย สงครามในยูเครนยึดเยื้อ และประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกลดดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้คาด GDP ของจีน ในปี 2566 อยู่ที่ +4.3% YoY เพิ่มขึ้นจากปี 2565 อยู่ที่+2.7% YoY