สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นโดยวิกฤติการณ์การขาดแคลนพลังงานทั่วโลก


ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นโดยวิกฤติการณ์การขาดแคลนพลังงานทั่วโลก
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • วิกฤติการณ์การขาดแคลนพลังงานทั่วโลก ทำให้ประเทศผู้บริโภครายใหญ่ต้องเร่งจัดหาอุปทานพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการที่ส่งสัญญาณฟื้นตัว หลังจาก COVID-19 ชะลอการแพร่ระบาด โดยเฉพาะกลุ่มประเทศซีกโลกเหนือซึ่ง (Northern Hemisphere) กำลังย่างเข้าสู่ฤดูหนาว 
  • Reuters รายงานราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงในตลาดยุโรป (TTF) ปิดตลาดวันที่ 8 ต.ค. 64 อยู่ที่ 83.75 Euro/megawatt hour (MWh) หรือเทียบเท่าราคาน้ำมันดิบประมาณ $200/BBL (คำนวณที่ค่าความร้อนเท่ากัน) นักวิเคราะห์ ANZ คาดการณ์โรงไฟฟ้าเปลี่ยนมาใช้น้ำมันแทนก๊าซฯ (Gas to Oil Switching) อาจทำให้อุปสงค์น้ำมันโลกในไตรมาส 4/64 เพิ่มขึ้นประมาณ 450 KBD