สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจาก IEA คาดการณ์ความต้องการน้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้น 500 KBD


ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจาก IEA คาดการณ์ความต้องการน้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้น 500 KBD
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • IEA คาดการณ์ความต้องการน้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้น 500 KBD เนื่องจากการปลี่ยนมาใช้น้ำมัน (Gas to Oil Switching) เพื่อทดแทนอุปทานพลังงานอื่นที่มีราคาสูงกว่า อาทิ LNG และถ่านหิน โดยในรายงานฉบับเดือน ต.ค. 64 ของ IEA คาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2564 เพิ่มขึ้น 5.53 MMBD YoY อยู่ที่ 96.31 MMBD (เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อน 0.17 MMBD) และในปี 2565 เพิ่มขึ้น 3.29 MMBD YoY อยู่ที่ 99.60 MMBD (เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อน 0.21 MMBD)
  • EIA รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ที่สหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 6.1 MMB WoW อยู่ที่ 427 MMB 
  • ซาอุดีอาระเบียปฏิเสธการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+ มากกว่ากรอบที่กำหนดไว้ในเดือน ก.ค. 64 ที่ระดับ 400 KBD/เดือน