สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบลดลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลต่ออุปสงค์พลังงานสหรัฐฯ อาจลดลงหลังพายุ Ida พัดผ่าน


ราคาน้ำมันดิบลดลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลต่ออุปสงค์พลังงานสหรัฐฯ อาจลดลงหลังพายุ Ida พัดผ่าน
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • นักลงทุนกังวลต่ออุปสงค์พลังงานสหรัฐฯ อาจลดลงหลังพายุ Ida พัดผ่าน ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และน้ำท่วมในรัฐ Louisiana  ประกอบกับโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งได้รับความเสียหาย และหยุดดำเนินการ อาจต้องใช้เวลาถึง 2-3 สัปดาห์ จึงจะสามารถกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติ เนื่องจากขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า   
  • API รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุด 27 ส.ค. 64 ลดลง 4 MMB WoW อยู่ที่ 427.6 MMB
  • Reuters Survey คาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC-13 ในเดือน ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น  210 KBD MoM อยู่ที่  26.93 MMBD สูงสุดตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 และอัตราความร่วมมือ (Compliance Rate) อยู่ที่ 115% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน ก.ค. 64 ทั้งนี้ตลาดคาดการณ์ว่ากลุ่ม OPEC+ ซึ่งประชุมกันในวันที่ 1 ก.ย. 64 นี้ จะผลิตน้ำมันดิบในช่วงเดือน ส.ค.- ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้นเดือนละ  400 KBD ตามแผนเดิม แม้สหรัฐฯ จะพยายามผลักดันให้ผลิตเพิ่มขึ้นอีกก็ตาม