สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบผันผวนจากปริมาณสำรองน้ำมันดิบในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์เพิ่มขึ้น 1 MMB


ราคาน้ำมันดิบผันผวนจากปริมาณสำรองน้ำมันดิบในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์เพิ่มขึ้น 1 MMB
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • EIA รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ที่สหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 ม.ค. 66 เพิ่มขึ้น 0.5 MMB WoW น้อยกว่านักวิเคราะห์คาดกาณณ์เพิ่มขึ้น 1 MMB 
  • Goldman Sachs ปรับคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของจีนในปี 2566 มาอยู่ที่ +5% YoY เพิ่มขึ้น 0.3% จากคาดการณ์ก่อนหน้า จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่รวดเร็ว