สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ เพื่อระงับเพดานหนี้สหรัฐฯ (ชั่วคราว ถึงวันที่ 1 ม.ค. 68)


ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ เพื่อระงับเพดานหนี้สหรัฐฯ (ชั่วคราว ถึงวันที่ 1 ม.ค. 68)
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ เพื่อระงับเพดานหนี้สหรัฐฯ (ชั่วคราว ถึงวันที่ 1 ม.ค. 68) หรือ Fiscal Responsibility Act ด้วยมติ 63-36 เสียง (หลังผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยมติ 314-117 เสียง) ทำให้ร่างดังกล่าวผ่านรัฐสภา ขั้นตอนต่อไปคือส่งให้ประธานาธิบดีลงนาม เพื่อใช้เป็นกฎหมาย
  • Kpler รายงานจีน และอินเดียนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในเดือน พ.ค. 66 ปริมาณ 49.2 MMB และ 66.7 MMB ตามลำดับ ทำให้ปริมาณการนำเข้ารวมของทั้งสองประเทศอยู่ที่ 115.9 MMB หรือ 3.74 MMBD เพิ่มขึ้นเกือบ 10% MoM สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์