สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าการประชุมของกลุ่ม OPEC และพันธมิตร (OPEC+) ในวันนี้ (4 ต.ค. 64) จะมีมติเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ


ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าการประชุมของกลุ่ม OPEC และพันธมิตร (OPEC+) ในวันนี้ (4 ต.ค. 64) จะมีมติเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • ตลาดคาดการณ์ว่าการประชุมของกลุ่ม OPEC และพันธมิตร (OPEC+) ในวันนี้ (4 ต.ค. 64) จะมีมติเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ ในเดือน พ.ย. 64 ที่ระดับ 400 KBD ต่อเดือน คงเดิมจากข้อตกลงในเดือน ก.ค. 64 ที่ระดับ 400 KBD ต่อเดือน ในช่วง ส.ค.-ธ.ค. 64 ส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น
  • นาย Jake Sullivan ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ได้เข้าพบกับมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียเจ้าชาย Mohammed bin Salman เพื่อเจรจาให้ซาอุดีอาระเบียเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมัน เพื่อสะกัดกั้นราคาพลังงานที่กำลังสูงขึ้น เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 ที่เหมาะสม
  • Reuters รายงานปริมาณการผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของรัสเซีย เดือน ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.29 MMBD MoM มาอยู่ที่ 10.72 MMBD สูงสุดตั้งแต่เดือน เม.ย. 63 ทั้งนี้ รัสเซียผลิตคอนเดนเสทประมาณ 0.7-0.8 MMBD