สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้น้ำมันฟื้นตัว


ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้น้ำมันฟื้นตัว
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • โรงกลั่นน้ำมัน Norco (230 KBD) ของบริษัท Royal Dutch Shell ที่ Louisiana ในสหรัฐฯ เสร็จสิ้นการประเมินความเสียหาย และสามารถซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของโรงกลั่นจากผลกระทบของพายุเฮอริเคน Ida ได้แล้ว คาดว่าจะสามารถกลับมาดำเนินการช่วงกลางเดือน ต.ค. 64
  • API รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 1.0 MMB WoW มาอยู่ที่ 418.3 MMB
  • กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดุลการค้า (Trade Balance) เดือน ส.ค. 64 ขาดดุลเพิ่มขึ้น 4.2% MoM อยู่ที่ 7.33 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยนำเข้าอยู่ที่ 2.87 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกอยู่ที่ 2.14 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ