สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบลดลงจากปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น สวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง


ราคาน้ำมันดิบลดลงจากปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น สวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • EIA รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 2.3 MMB WoW อยู่ที่ 420.9 MMB
  • EIA รายงานปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบสุทธิ (Net Crude Import) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.4 MMBD WoW อยู่ที่ 4.9 MMBD สูงสุดตั้งแต่เดือน ก.ค. 63
  • รมว. กระทรวงน้ำมันของอิรักเเปิดผยว่าราคาน้ำมันดิบ $75 - $80/BBL เป็นระดับราคาที่เหมาะสมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงเห็นควรเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบจากระดับการผลิต ณ ปัจจุบัน โดยอิรักวางแผนเพิ่มกำลังการผลิต (Production Capacity) จาก 5 MMBD สู่ระดับ 8 MMBD ภายในปี 2570