สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

สื่อประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จะยังไม่พิจารณาปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์


ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จะยังไม่พิจารณาปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์
โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จะยังไม่พิจารณาปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) เพื่อลดผลกระทบราคาขายปลีก Gasoline ที่เพิ่มขึ้น ล่าสุด EIA รายงานปริมาณสำรองน้ำมัน SPR สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค. 64 อยู่ที่ 617.8 MMB (-0.9 MMB WoW) ต่ำสุดในรอบ 18 ปี เนื่องจากก่อนหน้านี้ EIA ได้ปล่อย SPR ออกเพื่อแก้ไขปัญหาอุปทานตึงตัวจากผลกระทบของพายุเฮอริเคน Ida 
  • EIA รายงานสหรัฐฯ นำเข้าน้ำมันดิบจากแคนาดาสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค. 64 ปริมาณ 4 MMBD (+1 MMBD WoW) เนื่องจากท่อขนส่งน้ำมันดิบ Enbridge Line 3 (760 KBD) จาก Alberta ในแคนาดาสู่ Lake Superior ในสหรัฐฯ เริ่มดำเนินการปลายเดือน ก.ย. 64

  • ปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติทั่วโลกยังอยู่ในระดับวิกฤติและส่งผลกระทบในวงกว้างแก่ระบบเศรษฐกิจโลก ล่าสุด สำนักวิเคราะห์ประเมินผู้ผลิตไฟฟ้าหันมาใช้น้ำมันแทนก๊าซธรรมชาติ (Gas to Oil Switching) ส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น โดย FGE และ Saudi Aramco ประเมิน Gas to Oil Switching ปริมาณประมาณ 500 KBD, JP Morgan ปริมาณประมาณ 925 KBD และ Bank of America ปริมาณประมาณ 1-2 MMBD