สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จัดงานทอดกฐินและผ้าป่าวัด ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา

19 ตุลาคม 2563
     นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน กลุ่ม ปตท. กว่า 200 คน และชุมชนในพื้นที่ ตำบลสีคิ้วและปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานทำบุญทอดกฐินและผ้าป่า กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2563 ณ วัดโบสถ์ (กฐิน) วัดมอจะบก (ผ้าป่า) และวัดแก่นกลางดง (ผ้าป่า) โดยผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกว่า 6,002,997 บาท เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ เมรุ และถนนทางเข้าวัดในพื้นที่ เป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและแสดงออกถึงจริยธรรมอันดีงามขององค์กร ในการมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาให้มั่นคงสถาพรสืบไป