สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

ปตท. รับรางวัล Distinguished Issuer Award ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2020

02 เมษายน 2564
     นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เข้ารับรางวัล Distinguished Issuer Award ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

     ทั้งนี้ รางวัล Distinguished Issuer Award  ที่มอบให้ ปตท. มาจากผลการขายหุ้นกู้สกุลบาทของ ปตท. ในปี 2563 รวมจำนวน 2 ครั้ง วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนประชาชนทั่วไป สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ ปตท. โดยส่วนหนึ่งเป็นการออกหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่เสนอขายกรีนบอนด์ให้กับนักลงทุนทั่วไป และกรีนบอนด์ของ ปตท. ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับ Certification ด้านอนุรักษ์ป่าจาก Climate Bond Institution (CBI) เป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย