สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

ปตท. คว้า 4 รางวัลระดับภูมิภาคอาเซียน จาก 11th Institutional Investor Corporate Awards 2021

17 กันยายน 2564

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) คว้า 4 รางวัลจากงาน 11th Institutional Investor Corporate Awards 2021 ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่ได้รับการพิจารณาว่ามีการดำเนินการดีเด่น
จากการจัดอันดับประจำปี
2564 โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำและเป็นที่ยอมรับของ นักลงทุนสถาบันในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วย

   -  รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทภิบาลสูงสุด (The Strongest Adherence to Corporate Governance)

   -  รางวัลนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอที่สุด (Most Consistent Dividend Policy)

   -  รางวัลบริษัทที่มีการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด (Most Organised Investor Relations)

   -  รางวัลรายงานประจำปีที่ดีที่สุดในประเทศไทย  (Best Annual Report in Thailand)

  โดยรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการให้คะแนนจากนักวิเคราะห์  นักลงทุน  กองทุนบำนาญ และกองทุนป้องกันความเสี่ยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 502 ราย  ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของ ปตท. ในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน  บรรษัทภิบาล งานผู้ลงทุนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม