สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

ปตท. คว้า 6 รางวัลระดับสากล Asian Excellence Awards 2021 สะท้อนศักยภาพผู้นำและความสำเร็จด้านการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม

24 พฤศจิกายน 2564

   เมื่อเร็ว ๆ นี้ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2564 (11th Asian Excellence Award) ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม ประกอบด้วย

            รางวัลประเภทบุคคล ได้แก่

  • รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asias Best CEO) มอบให้แก่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  • รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asias Best CFO) มอบให้แก่ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

  • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่ นายธนพล ประภาพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

รางวัลประเภทองค์กร ได้แก่

  • รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asias Best CSR)
  • รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company)
  • รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility)

 

   ทั้งนี้ รางวัล Asian Excellence Awards จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดการทางด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีในระดับสากล