สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

ปตท. จับมือ กสิกรไทย - ออร์บิกซ์ เทค นำร่องพัฒนานวัตกรรมใหม่บนบล็อกเชน สำหรับธุรกรรมทางการเงินในการออกตราสารหนี้

27 มีนาคม 2567

          วันนี้ (27 มีนาคม 2567) – นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) พร้อมด้วย ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (ซ้าย) และ นายญาณวิทย์ รักษ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (Orbix Tech) (ขวา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) สำหรับธุรกรรมทางการเงินในการออกตราสารหนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทดสอบโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาโลกการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของ  นักลงทุน ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ผู้กำกับดูแล ตลอดจนพันธมิตรทางเทคโนโลยีและธุรกิจ ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยี   บล็อกเชน ที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรม นับเป็นการนำร่องการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์โดยการผนึกกำลังจากภาคธุรกิจชั้นนำของไทย มุ่งสร้างสังคมการเงินยุคใหม่บนเครือข่ายบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว ผลักดันระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) อย่างครบวงจรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน