สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

5 วิธีลดการใช้พลังงานจากตู้เย็น

5 วิธีลดการใช้พลังงานจากตู้เย็น
5 วิธีลดการใช้พลังงานจากตู้เย็น ที่ก๊อดจิทำเป็นประจำ 👍
 
⚡ หมั่นเคลียร์ของในตู้เย็นให้อยู่ในปริมาณที่พอดีอยู่เสมอ
ไม่ปล่อยให้ตูู้เย็นจุของเยอะเกินไป ควรใส่ของให้อยู่ในปริมาณที่พอดี เพราะการที่ตู้เย็นจุของเยอะมากไป ทำให้ตู้เย็นทำงานหนักมากขึ้น

❄ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม
หากมีของอยู่เยอะ ควรปรับอุณหภูมิให้เย็นพอดีที่จะไม่ทำให้ของเสียเร็ว แต่ถ้ามีของแช่ในตู้เย็นน้อยก็ควรปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นอีกนิด เพื่อประหยัดพลังงานของตู้เย็นได้อีกหน่อย

💦 ละลายน้ำแข็ง และล้างตู้เย็นเป็นประจำ
ช่องแช่แข็งมีความเย็นจัด และเกิดเป็นน้ำแข็งเกาะอยู่จำนวนมาก น้ำแข็งที่เกาะอยู่เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้การทำงานของตู้เย็นทำงานหนัก เราจึงควรกดละลายน้ำแข็ง และทำความสะอาดตู้เย็นอยู่เสมอ

❎ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อย หรือเปิดทิ้งไว้นานๆ
เพราะทุกครั้งที่มีการเปิดตู้เย็น อุณหภูมิความร้อนภายนอกจะเข้าไปแทนที่ความเย็นภายใน ทำให้ตู้เย็นต้องกลับมารักษาอุณหภูมิใหม่ส่งผลให้ตู้เย็นทำงานหนักขึ้น

✔ตรวจสอบสภาพของยางขอบตู้เย็นอยู่เสมอ
การที่ตู้เย็นปิดไม่สนิท ทำให้ตู้เย็นทำงานหนักขึ้น และทำให้ของในตู้เย็นเน่าเสียได้ ควรตรวจสอบสภาพการใช้งานของยางขอบตู้เย็นให้แน่ใจว่ายังสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

#ปตท. #สานพลังสู่ความยั่งยืน #ประหยัดพลังงาน #GodjiPTT