สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 ตอน Eco Electric Car

รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 ตอน Eco Electric Car
รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 ตอน Eco Electric Car 🔋

วันนี้ก๊อดจิจะมาเล่าถึงเรื่อง #EVcharger ที่จะเป็นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนไทยในอนาคต รถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานสะอาดไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม ซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดลงและมีราคาสูงขึ้นอีกด้วยนะครับ

ทาง ปตท. จึงเร่งพัฒนางานวิจัยอุปกรณ์สำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(EV Charger) และเร่งขยาย EV Charger Station เพิ่มขึ้น 300 สถานี ภายในปี 2567 นี้ เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้มากเลยทีเดียวล่ะคร้าบ 💙