สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 ตอน B10 กู้โลก

รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 ตอน B10 กู้โลก
รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 ตอน B10 กู้โลก ⛽

น้ำมันไบโอดีเซล คือน้ำมันที่เป็นส่วนผสมของ “น้ำมันดีเซล” และ “สารสกัดจากน้ำมันปาล์ม” ถือเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด 🚗

มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เพราะมีกำมะถัน และสารอะโรเมติกส์ต่ำ ค่าซีเทนสูง และมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 🔥

ในการทดสอบพบว่า รถกระบะเครื่องยนต์ยูโร 4 ที่ใช้ B10(Bio Diesel) ช่วยลด PM 2.5 ได้ถึงร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับ B7 อีกด้วย 

ทาง ปตท. จึงเร่งพัฒนาคุณภาพของน้ำมันดีเซล และปรับปรุงโรงกลั่น เพื่อรองรับความต้องการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตคร้าบ 💙