สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ต้นไม้ 1 ต้น... ช่วยโลกได้

ต้นไม้ 1 ต้น... ช่วยโลกได้
ต้นไม้ 1 ต้น = ช่วยโลก 🌳🌏

🌳ต้นไม้ 1 ต้น ช่วยดักจับอนุภาคมลพิษบางชนิดได้ เช่น ฝุ่น ควัน ไอพิษ ต่างๆ ได้ถึง 1.4 กิโลกรัม/ปี
🌳ต้นไม้ 1 ต้น  ช่วยดูดซับก๊าซที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
🌳ตลอดอายุขัยของ ต้นไม้ 1 ต้น เก็บกักคาร์บอนเฉลี่ย 1 - 1.7 ตันคาร์บอน
🌳ต้นไม้ 1 ต้น ปล่อยออกซิเจนรองรับความต้องการของมนุษย์ ได้ 2 คน/ปี หรือ 27,434 คน/15 ปี
🌳การปลูกต้นไม้ ช่วยลดอุณหภูมิ รอบบ้านได้ 2 - 4 องศาเซลเซียส

ปลูกกันคนละต้น ช่วยโลกได้มากกว่าที่คิด
มาช่วยกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกกันนะคร้าบ 💙

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

#ปตท. #สานพลังสู่ความยั่งยืน #ปลูกต้นไม้ #ลดโลกร้อน #ปลูกเพื่อเปลี่ยน #GodjiPTT