สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 ตอน Green City (เมืองนี้เป็นสีเขียว)

รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 ตอน Green City (เมืองนี้เป็นสีเขียว)
รวมพลังสู้ฝุ่น PM 2.5 ตอน Green City (เมืองนี้เป็นสีเขียว)

ถ้าจะให้ก๊อดจิพูดถึงเรื่องพื้นที่สีเขียวในเมืองของเรา ก็คงจะต้องพูดถึง โครงการ #ปลูกเพื่อเปลี่ยน กันสักหน่อย

ทาง ปตท. ได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างการตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้นำเรื่องการปลูกป่า
มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง และยังส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดใจรักษ์
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้น พัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครให้ได้ 30% ของพื้นที่ในเมือง
ภายใน 10 ปี ในโครงการ “Green Bangkok 2030”

ปตท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรม ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ฟื้นคืนอากาศบริสุทธิ์ลดฝุ่น PM 2.5 เพื่อเพื่อน ๆ อันเป็นที่รักของก๊อดจิไงล่ะคร้าบบ 💙