สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

เมื่อกรีกโยเกิร์ตกลายเป็นพลังงานไฟฟ้า

เมื่อกรีกโยเกิร์ตกลายเป็นพลังงานไฟฟ้า

📣 รู้หรือไม่ ! ว่ากรีกโยเกิร์ตสามารถกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เพราะในการผลิตกรีกโยเกิร์ต 1 แกลลอน ใช้นมในการผลิต 3 แกลลอน มากกว่าโยเกิร์ตแบบปกติที่ใช้นมเพียงแค่ 1 แกลลอนเท่านั้น ซึ่งแปลว่าในการผลิตกรีกโยเกิร์ตหนึ่งแกลลอนจะเกิดของเสีย 2 เท่า ของเสียนั้นเรียกว่า “เวย์ (Whey)”

❓ แล้วเวย์คืออะไรล่ะ? เวย์คือ ของเหลวที่เป็นอาหารโปรดของแบคทีเรีย เป็นตัวย่อยสลายขยะชีวภาพในน้ำ โดยในกระบวนการนี้แบคทีเรียจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย

👨‍⚕ รัฐ Tennessee จึงได้มีการออกแบบโรงงานให้สามารถนำเวย์ที่เหลือจากการผลิตกรีกโยเกิร์ตมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า

🏭 โดยที่โครงสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ใช้บำบัดน้ำเสีย และส่วนที่เป็นระบบจัดเก็บก๊าซมีเทน เพื่อนำก๊าซไปเป็นพลังงานเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเอง

🌎 ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับโลกและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นการลดขยะ และลดแก๊สมีเทนที่อันตรายต่อชั้นบรรยากาศโลกแล้ว ยังช่วยให้โรงงานลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าอีกด้วยนะคร้าบ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Greenery