สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

รีไซเคิลพลาสติก ยิ่งแยก ยิ่งช่วยโลก

รีไซเคิลพลาสติก ยิ่งแยก ยิ่งช่วยโลก

♻ รีไซเคิลพลาสติก ยิ่งแยก ยิ่งช่วยโลก♻
💬 ช่วยโลกยังไงได้บ้าง ตามก๊อดจิมาดูเล้ย!!

✔ ช่วยต่ออายุพลาสติกให้ใช้งานได้ยาวนาน และคุ้มค่า
การรีไซเคิลพลาสติก เป็นการต่ออายุให้พลาสติกใช้งานได้นานขึ้น พลาสติกส่วนใหญ่ที่ถูกนำมารีไซเคิลได้แก่ PET และ HDPE

✔ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ช่วยลดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วย

✔ ช่วยประหยัดพลังงาน
ในการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว 1 ตัน ช่วยประหยัดการใช้น้ำมันเพื่อผลิตพลาสติกใหม่ได้ถึง 16.3 บาเรลล์ หรือ เท่ากับ 684.6 แกลลอน

✔ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ช่วยสร้างงาน และสร้างธุรกิจรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

มาแยกพลาสติก ส่งกลับไปรีไซเคิลให้กลายมาเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์กลับคืนสู่สังคมกันนะคร้าบ 💙