สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

มาทำความรู้จักกับ “4 นวัตกรรม แห่งอนาคต ที่จะช่วยลดขยะล้นเมือง”

มาทำความรู้จักกับ “4 นวัตกรรม แห่งอนาคต ที่จะช่วยลดขยะล้นเมือง”

🙌 มาทำความรู้จักกับ “4 นวัตกรรม แห่งอนาคต ที่จะช่วยลดขยะล้นเมือง” กัน!!

♻ นวัตกรรมอัพไซคลิ่ง (Upcycling)
การนำขยะมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ได้ กระบวนการรีไซเคิล ที่ช่วยและจัดการแก้ปัญหาพลาสติก สามารถนำมาใช้ได้ในรูปแบบใหม่ ๆ โดยไม่สร้างขยะกลับคืนสู่วงจรขยะพลาสติกอีกครั้ง

♻ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Bioplastic)
พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองด้วยจุลินทรีย์และแบคทีเรียตามธรรมชาติ โดยสามารถผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ

♻ นวัตกรรมเพื่อการจัดการไมโครพลาสติก (Microplastic)
เนื่องจากไมโครพลาสติกถือเป็นพลาสติกขนาดเล็กและมองไม่เห็น ซึ่งมักจะปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ทะเล จึงได้มีการหาวัสดุทดแทน หรือมีกระบวนการจัดการที่รัดกุม เพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดีขึ้นทั้งระบบ
 
♻ การเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน
ลดต้นทุนการผลิตพลังงาน และสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำขยะพลาสติกที่มีอยู่จำนวนมหาศาล มาแปรรูปเป็นพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ

นวัตกรรมที่จะเข้าช่วยให้ขยะต่าง ๆ ถูกจัดการได้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามประเภท ต่อไปขยะในเมืองก็จะลดลง ที่สำคัญเมืองของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นด้วยคร้าบ 💙

Source : https://ptt.onl/WasteManagement