สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ทำความรู้จัก “กำแพง Ecobricks”

ทำความรู้จัก “กำแพง Ecobricks”

👍เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ มาทำความรู้จัก “กำแพง Ecobricks” กัน

ECO BRICKS คือ การนำเศษขยะชิ้นเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้  เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม เชือก มาอัดให้แน่นในขวดพลาสติก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างกำแพง หรืออิฐจากขยะนั่นเองครับ

⚒ วิธีการทำ Ecobricks⚒
🔹เลือกใช้ขวดพลาสติกขนาดใดก็ได้ มาล้างขวดให้สะอาดแล้วนำไปตากให้แห้งสนิท

🔹นำขยะพลาสติกที่ไม่สามารถ Reduce , Reuse , Recycle ล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง แล้วนำมายัดใส่ลงไปในขวดพลาสติก

🔹ยัดขยะลงไปให้แน่น จนกว่าจะบีบขวดแล้วขวดจะไม่ยุบลง

🔹นำ Ecobricks ไปสร้างกำแพงบ้าน เรียงเป็นแนวนอนแล้วฉาบด้วยปูนเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

ที่สำคัญ! Ecobricks เป็นอีกวิธีที่ใช้ขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยนะคร้าบ 💙