สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ปิโตรเคมี มีดีกว่าที่คุณคิด

ปิโตรเคมี มีดีกว่าที่คุณคิด

ปิโตรเคมี คือ การนำปิโตรเลียม (น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ) มาแปรสภาพโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของโรงกลั่น วัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากปิโตรเคมีนั้นจะมีคุณสมบัติทนทาน ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา สามารถขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย และหลากหลายตามการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

รู้หรือไม่? ปิโตรเคมี มีดีกว่าที่คุณคิด❓

🍃 ช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม
เพราะของที่ทำจากปิโตรเคมี มีน้ำหนักที่เบา ขนส่งได้ทีละเยอะ ๆ ช่วยลดมลพิษจากการขนส่งสินค้า

📈 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทดแทนการนำเข้า สร้างรายได้ สร้างแรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีที่ขุดเจาะขึ้นมา เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานเป็นหลัก

🌳 ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพราะเป็นวัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ เหล็ก ปูน หิน

🏥 ตัวช่วยทางการแพทย์
ปิโตรเคมี เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตยารักษาโรค และอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ถุงสายน้ำเกลือ เข็มฉีดยา ข้อเข่าเทียม เป็นต้น

🌳 วิถีชุมชนเข้มแข็ง
สร้างงานทั้งทางตรง (ในกระบวนการผลิต) และทางอ้อม (อาหาร ซักรีด ที่พักอาศัย)

🏭 ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้
อุตสาหกรรมมีการจ้างงานตั้งแต่แรงงานขั้นต่ำ ไปจนถึงผู้บริหาร สร้างโอกาสสำหรับธุรกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนรอบพื้นที่อุตสหกรรม