สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

แอลกอฮอล์มีหลายชนิด เรียกเหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน

แอลกอฮอล์มีหลายชนิด เรียกเหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน

❌แอลกอฮอล์มีหลายชนิด เรียกเหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน

🔥ใช้ผสมเป็นเชื้อเพลิง
แอลกอฮอล์ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง เรียกว่า “เอทานอลแปลงสภาพ” มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร และต้องมีการแปลงสภาพด้วยน้ำมันก่อนขนส่งออกจากโรงงาน ตามประกาศกรมสรรพสามิต
⛽ ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่าง ๆ
⛽ เป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันแก๊สโซฮอล์
⛽ มีน้ำมันเบนซินเป็นส่วนผสม จึงไม่สามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้

👩‍⚕ใช้ในทางการแพทย์
แอลกอฮอล์ ในทางการแพทย์ มีหลายชนิด ความเข้มข้นที่นิยมใช้อยู่ในช่วง ร้อยละ 60-90 โดยปริมาตร เช่น แอลกอฮอล์ ที่มีส่วนผสมของเอทานอล ร้อยละ 80 โดยปริมาตร และ ไอโซโพรพานอล ร้อยละ 5 โดยปริมาตร จะสามารถยับยั้งไวรัสที่มีเยื่อหุ้มได้
💉 ฆ่าเชื้อไวรัสได้
💉 ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
💉 นำไปเป็นส่วนผสมของเจลล้างมือ (ต้องใช้แอลกอฮอล์ร้อยละ 70 โดยปริมาตรขึ้นไป)

💬ปตท. คือผู้ใช้แอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ผู้ผลิตนะครับ !!

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธรณสุข และ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

#ปตท. #สานพลังสู่ความยั่งยืน #แอลกอฮอล์ #GodjiPTT