สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ทำไมแอลกอฮอล์ถึงมีราคาต่างกัน

ทำไมแอลกอฮอล์ถึงมีราคาต่างกัน

ทำไมแอลกอฮอล์ถึงมีราคาต่างกัน

💬 ก๊อดจิจะมาคลายข้อสงสัยทำไมแอลกอฮอล์ถึงมีราคาต่างกัน? ให้เพื่อน ๆ ฟังคร้าบ

💡แอลกอฮอล์ที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง กับที่นำมาเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือ ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ COVID-19 จะผ่านกระบวนการผลิตบางส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อให้แอลกอฮอล์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ ดังนั้นจึงมีต้นทุนในการดำเนินการไม่เท่ากันครับ

แล้วมันแตกต่างกันยังไงนะ??

💦แอลกอฮอล์ล้างมือ
● ต้องได้รับการรับรองจาก อย.
● ผ่านการกลั่นเพื่อแยกสารเจือปนออกให้ได้แอลกอฮอล์ที่บริสุทธิ์และปลอดภัย
● เจือจางด้วยน้ำ ให้มีความเข้มข้น 70-90%
● มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค และผสมสานถนอมผิว

⛽แอลกอฮอล์ที่ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง
● เป็นแอลกอฮอล์เกรดเชื้อเพลิง ความเข้มข้น 99.5%
● ไม่สามารถนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรค หรือ  ทำความสะอาดร่างกายได้
● ผ่านการแปลงสภาพ (Denatured) ด้วยการเติมน้ำมันเบนซิน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
● น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เช่น E85 ได้รับเงินอุดหนุนจากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง “ทำให้มีราคาถูก”

✔ ถึงจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์เหมือนกัน แต่มีคุณสมบัติบางอย่างไม่เหมือนกัน ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้คร้าบ

source : https://ptt.onl/EthylAlcohol