สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ลดขยะด้วยหลัก 7R

ลดขยะด้วยหลัก 7R

การบริหารจัดการขยะในชีวิตประจำวันด้วยหลัก 7R


♻ Refuse
ปฏิเสธบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

♻ Recycle
แยกขยะให้ง่าย ต่อการนำไปแปรรูป

♻ Reuse
ใช้ซ้ำจนกว่าบรรจุภัณฑ์จะเสื่อมสภาพการใช้งาน

♻ Refill
เลือกใช้สินค้าแบบเดิม ไม่เพิ่มขยะเกินความจำเป็น

♻ Repair
พังแล้วต้องหัดซ่อม ใช้ให้คุ้มก่อนกลายเป็นขยะ

♻ Return
อุดหนุนสินค้าคืนขวด หมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

♻ Reduce
ใช้ให้น้อยลดการใช้ของฟุ่มเฟือย เลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน ๆ

ลองเลือกวิธีที่เพื่อน ๆ สะดวกปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันกันนะครับ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะ และทำให้โลกของเรานั้นน่าอยู่มากขึ้นด้วยหละคร้าบ 💙