สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ส่องปลาญี่ปุ่นสัญชาติไทย! ที่จะมาพลิกโฉมอุตสาหกรรมประมงไทย

ส่องปลาญี่ปุ่นสัญชาติไทย! ที่จะมาพลิกโฉมอุตสาหกรรมประมงไทย

ส่องปลาญี่ปุ่นสัญชาติไทย! ที่จะมาพลิกโฉมอุตสาหกรรมประมงไทย 

รู้หรือไม่? ตลอดปี 2020 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 2.1 แสนล้านบาท!  

ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำในอุตสาหกรรมอาหารของโลก ที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และน่ายินดีที่ประเทศไทยเรามีสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ คิดเป็น 3% ของการส่งออกอาหารทั้งหมดของโลกเลยล่ะคร้าบ  

จากแนวโน้มการเติบโตนี้เอง ปตท. ได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการยกระดับอุตสาหกรรมประมงไทย ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก ด้วยผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่ปลอดภัย ได้คุณภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล ผ่านโมเดลธุรกิจที่อยากจะพัฒนาให้ประมงไทยกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ภายใต้โครงการ PTT Booster จึงเกิดเป็นแนวคิด…
“ซุกิ และ กุรามิ โมเดล”  นวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประมงไทย การทำประมง ‘ปลาซุกิ’ และ ‘ปลากุรามิ’  ที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย 

ปลาซุกิ  เป็นปลาที่คนญี่ปุ่นรู้จักเป็นอย่างดีและรับประทานมานานแล้ว เพราะมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  แต่สำหรับคนไทย ปลาซุกิ คือ ‘ปลาช่อนทะเลเวอร์ชั่นใหม่’  เป็นปลาทะเลคุณภาพสูง ถูกเลี้ยงในกระชังขนาดใหญ่โดยพี่น้องเกษตรกรไทยภาคใต้ ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากโครงการด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย-นอร์เวย์ 

ปลากุรามิ   หรือที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีในชื่อ ปลาสลิด เป็นสัตว์น้ำที่โตเร็ว และคนไทยคุ้นเคยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื้อมีรสชาติหวานหอม อร่อย หนึ่งในแหล่งที่มีชื่อเสียงอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาแนวทางการเลี้ยงให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รวมไปถึงสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บ data เพื่อวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอนาคตต่อไป  

ด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูง ปลาซุกิและปลากุรามิจึงกลายเป็นความหวังที่จะมาพลิกโฉมและช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ท้องถิ่นไทย สร้างโอกาสสู่การพัฒนาและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรไทย และให้คนไทยได้ทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากฝีมือคนไทยด้วยกันเองต่อไปในอนาคตนั่นเองคร้าบ 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/sugifish/?ref=page_internal