สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

หน้ากากแบบไหน ป้องกันอะไรบ้าง ?

หน้ากากแบบไหน ป้องกันอะไรบ้าง ?

หน้ากากแบบไหน ป้องกันอะไรบ้าง ? 

ทุกวันนี้ มีหน้ากากหลากหลายให้เลือกใช้ เพื่อน ๆ รู้ไหมครับว่า หน้ากากแต่ละชนิด ล้วนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 

วันนี้ ก๊อดจิจะพาไปดูครับว่า หน้ากากแต่ละชนิด แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

- หน้ากากผ้า : เป็นหน้ากากที่มีคุณสมบัติในการกรองละอองสารคัดหลั่งอยู่ที่ประมาณ 54-59% ทำให้แม้จะสวมใส่หน้ากากผ้า ก็ยังต้องระวังการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 มากอยู่ดี อีกทั้งหน้ากากผ้ายังไม่สามารถกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้ด้วย

- หน้ากากฟองน้ำ : หน้ากากฟองน้ำไม่สามารถกรองได้ทั้งละอองสารคัดหลั่ง และฝุ่น PM2.5 หากสวมใส่หน้ากากฟองน้ำ จึงควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีคนแออัดอย่างเด็ดขาด

- หน้ากากคาร์บอน : สามารถกรองละอองสารคัดหลั่งได้ 80% แต่ไม่สามารถกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้

- หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ : กรองละอองสารคัดหลั่งได้ 80% ถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้ 100% จึงควรต้องระมัดระวัง และรักษาระยะห่างทางกายภาพเสมอ ๆ และหน้ากากประเภทนี้ไม่สามารถกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้นะครับ

- หน้ากาก N95 : สามารถกันละอองสารคัดหลั่งได้ถึง 99% และกันฝุ่น PM2.5 ได้ 95% นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันสารเคมี หรือสารพิษในโรงงานได้อีกด้วย จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันที่สูง แต่ก็มีราคาแพงกว่าหน้ากากทั่วไป 

- หน้ากากแบบมีวาล์ว : สามารถกันละอองสารคัดหลั่งได้มากถึง 99% และกันฝุ่น PM2.5 ได้ 80% รวมไปถึงกันสารพิษและสารเคมีในโรงงานได้ แต่เนื่องจากการเปิด-ปิดวาล์วทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคให้ผู้อื่น จึงควรใช้ร่วมกับ Face-shield

- หน้ากากผ้าที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ : เป็นนวัตกรรมที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาโดย กลุ่ม ปตท. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถกันละอองสารคัดหลั่งได้ถึง 95% จากมาตรฐานการสะท้อนหยดน้ำและสารคัดหลั่ง (ISO-5) และกันฝุ่น PM2.5 ได้ 84% พร้อมกันนี้ยังสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.89% 

จะเห็นได้ว่า หน้ากากแต่ละชนิด มีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เราควรเลือกใช้หน้ากากให้ถูกประเภทตามสถานการณ์และความเหมาะสมนะครับ !