สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ถ้าอนาคตไทยกลายเป็น ศูนย์กลางการซื้อ-ขาย ก๊าซธรรมชาติเหลว จะเกิดอะไรขึ้น?

ถ้าอนาคตไทยกลายเป็น ศูนย์กลางการซื้อ-ขาย ก๊าซธรรมชาติเหลว จะเกิดอะไรขึ้น?

ถ้าอนาคตไทยกลายเป็น ศูนย์กลางการซื้อ-ขาย ก๊าซธรรมชาติเหลว จะเกิดอะไรขึ้น?

หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก Regional LNG Hub หรือ ศูนย์กลางการซื้อ-ขายก๊าซธรรมชาติเหลว วันนี้ก๊อดจิจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความเข้าใจธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวนี้กันคร้าบ

ก๊าซธรรมชาติเหลว ‘LNG’ นับเป็นขุมพลังงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีประโยชน์มากมายซึ่งหากประเทศไทยได้เป็น ศูนย์กลางการซื้อ-ขายธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวนี้ นับว่าเป็นการเปิดเส้นทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้

ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในการเป็น Regional LNG Hub?

- พื้นที่ตั้ง : เพราะอยู่ศูนย์กลางระหว่างกลุ่มประเทศที่มีความต้องการใช้ LNG สูง เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งมีความได้เปรียบในการขนส่ง

- โครงสร้างพื้นฐาน :  มีสถานีรับจ่าย LNG มีท่าเรือที่พร้อมให้บริการสูบถ่าย LNG ถังเก็บ รวมถึงระบบอื่นๆ ที่สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ของการเป็น Regional LNG Hub ได้

- การให้บริการ : มีระบบที่สามารถให้บริการเกี่ยวกับ LNG ที่ครบวงจร และหลากหลาย

- การสนับสนุนจากภาครัฐ : ได้รับการสนับสนุนผลักดันจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถ้าเราได้เป็น Regional LNG Hub ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต จะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และพลังงานอย่างแน่นอนเลยคร้าบ

ซึ่งปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. กำลังพัฒนา โครงการ LNG Terminal คลังรับ-จ่ายก๊าซ LNG แห่งที่ 2  เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับก๊าซ LNG และร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub ศูนย์กลางการซื้อ-ขายพลังงานสะอาดเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านพลังงานสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต