สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

เพราะ ปตท. เชื่อว่า “เราคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน”

เพราะ ปตท. เชื่อว่า “เราคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน”

เพราะเครื่องช่วยหายใจ สามารถต่อลมหายใจของใครได้อีกหลายคน และในช่วงสถานการณ์นี้เครื่องช่วยหายใจมีความจำเป็นต่อผู้ป่วย COVID-19 ขั้นวิกฤตอย่างไร ไปดูกันครับ! 

จากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ป่วยในวันที่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กล่าวว่าทุก ๆ 7 วินาที จะมีผู้เสียชีวิตด้วย COVID-19 ทั่วโลก 1 ราย แสดงให้เห็นถึงอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีการกระจายฉีดวัคซีนมากขึ้น แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นอย่าง 
‘เครื่องช่วยหายใจ’ ด้วยเช่นกัน

‘เครื่องช่วยหายใจ’ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น และความต้องการสูง

เพราะผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จะไม่สามารถหายใจได้เองแบบปกติในสภาวะที่ปอดกำลังติดเชื้ออยู่ เครื่องช่วยหายใจจึงมีหน้าที่ช่วยพยุงระบบการหายใจ หรือทำหน้าที่ทดแทนการทำงานของระบบหายใจจนกว่าจะสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ

เพราะ ปตท. เชื่อว่า “เราคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน”

กลุ่ม ปตท. จึงได้เล็งเห็นถึงความช่วยเหลือที่เร่งด่วน ได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่สำคัญทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” โดยมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (ICU Ventilator)  เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-Flow Nasal Oxygen) และออกซิเจนเหลว แก่โรงพยาบาลในพื้นที่วิกฤต COVID-19  ที่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วน ในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. จะทยอยส่งมอบของที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลในเขตปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศที่มีผู้ป่วย COVID-19 จำนวนมากต่อไป และ ปตท. พร้อมที่จะผนึกกำลังส่งเสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ลดอัตราการเสียชีวิตลง และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคร้าบ