สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564 จะมีผลต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่ ?

แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564  จะมีผลต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่ ?

แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564  จะมีผลต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่ และจะเป็นอย่างไรบ้าง ตามก๊อดจิมาอัปเดตกันคร้าบ

สำหรับไทยในปีนี้นั้น แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564 ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องโดย สศช. คาดว่า
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะขยายตัว 3.5 – 4.5 % 
2. การใช้พลังงานขั้นต้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2 - 19 %
3. การใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 191,029 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และตามการดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ

อาจทำให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสูงขึ้นด้วย 

จากการใช้ไฟฟ้า และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น อาจทำให้ราคาน้ำมัน และค่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในประเทศสูงขึ้น 

ทำอย่างไรดี? เมื่อค่าใช้จ่ายเริ่มสูงขึ้น 

- ควรวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แบ่งรายจ่ายที่จำเป็น และเงินออม

- ที่สำคัญยังคงต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้

และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อน ๆ ต้องไม่ลืมดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพ จิตใจ และความสะอาดปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่นี้ด้วยนะคร้าบ

ไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวดี ๆ จากก๊อดจิ สามารถแชร์ ให้กับเพื่อน ๆ ได้นะครับ