สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ดูแลตัวเองอย่างไร ? เมื่อติด COVID-19 แต่ไม่มีเตียง

ดูแลตัวเองอย่างไร ? เมื่อติด COVID-19 แต่ไม่มีเตียง
ดูแลตัวเองอย่างไร ? เมื่อติด COVID-19 แต่ไม่มีเตียง 

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนกังวลใจว่า หากเราติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่มีเตียง ?
และมีอาการต่าง ๆ เราจะดูแลตัวเองอย่างไร ? ไปดูกันครับ 

- ไข้ขึ้น 37.5 C 
พักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมง ต่อวัน
จิบน้ำเรื่อย ๆ เมื่อดื่มน้ำเพียงพอปัสสาวะจะเป็นสีเหลืองอ่อน
และรับประทานยาพาราเซตามอล ทุก 4-6 ชั่วโมง ครั้งละ 1 เม็ด หรือตามน้ำหนักตัว
เช็ดตัว บริเวณคอ ข้อพับต่าง ๆ เพื่อให้สบายตัวขึ้นครับ 

- อาการไอ 
เลี่ยงการนอนราบ ให้นอนตะแคง หรือ นอนหมอนสูง และรับประทานยาแก้ไอ หรือ ยาอมบรรเทาอาการไอ
เพื่อน ๆ สามารถจิบน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นได้ครับ (แต่ห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 เดือนเด็ดขาด)

- อาการหายใจลำบาก หายใจไม่สะดวก
เปิดหน้าต่าง อยู่ในห้องที่อากาศถ่ายเท และหายใจช้า ๆ ลึก ๆ ทางจมูกและปาก
เหมือนกำลังจะเป่าเทียน นั่งตัวตรง ไม่นั่งหลังค่อม ผ่อนคลายบริเวณหัวไหล่
เอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย โดยใช้มือวางบนหน้าขาทั้งสองข้าง และหายใจลึก ๆ ยาว ๆ
เวลานอนให้นอนตะแคง หรือนอนหมอนสูงครับ

- อาการท้องเสีย และอาเจียน
หากมีอาการท้องเสีย หรือ อาเจียนควรงดอาหารประเภท นม โยเกิร์ต ผลไม้สด อาหารย่อยยาก 
ชงเกลือแร่ ผสมน้ำต้มสุก จิบเรื่อย ๆ ทั้งวัน (ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตและโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน)
หากรับประทานอาหารไม่ได้ ให้รับประทานน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ